03 listopad

Powołanie

Miło nam poinformować,iż Prezydent Miasta Opola Zarządzeniem Nr OR-I.0050.537.2016 z dnia 7 października 2016 r. powołał Elżbieta Żłobicka,prezesa Stowarzyszenia Mój Duch Przyjazny na członka Miejskiego Zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.powolanie2