O nas…

Jesteśmy  Stowarzyszeniem “Mój Duch Przyjazny”. Funkcjonujemy jako Stowarzyszenie od 21.10.2013r. Natomiast nasze nieformalne działania, zaczęły się już rok temu.
Misją Naszej organizacji jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację, kulturę i sztukę szeroko pojętą. Stowarzyszenie działa na rzecz osób zdrowych, niepełnosprawnych, chorujących. Poprzez współpracę społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe i aktywne osoby indywidualne, które
chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są służebność, partnerstwo i jakość.
Rodzaj realizowanego projektu:
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, kultury i sztuki, ochronę i promocję zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zwiększania integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZAPRASZAMY NA NASZ BLOG  ORAZ DO FOTOGALERII 

Dodaj komentarz